Ook op onze markten gelden regels, als standhouder van onze markten dient elke standhouder zich aan de onderstaande regels te houden!

Reglement standhouders:

 1. ​Standhouders kunnen vanaf 08:00 hun kraam opbouwen/inruimen en zijn verplicht minimaal 15 minuten voor aanvang van de markt (openingstijden publiek) bij hun kraam aanwezig te zijn.
 2. Voor 16.30 uur mag er niet opgeruimd worden. Indien u voortijdig uw kraam afbreekt kunt u voor een volgende editie van de markt geweigerd worden.
 3. U dient uw eigen afval (dozen, plastic, etc,) zelf mee te nemen.
 4. Papier mag gedeponeerd worden in de papiercontainers in de hal. Dozen moeten uit elkaar gescheurd worden.
 5. Houd uw kraam schoon.  Laat geen afval achter op of rond uw kraam.
 6. Geen enkele standhouder heeft het alleenrecht met betrekking tot bepaalde handelsgoederen.
 7. Het nuttigen en in bezit hebben van alcoholische dranken of andere genotsmiddelen is niet toegestaan.
 8. Standhouders zijn zelf verantwoordelijk voor zijn of haar goederen.
 9. Graag uw auto zo ver mogelijk achter op de parkeerplaats parkeren.
 10. Er geldt een algeheel rookverbod. Dit geldt ook voor standhouders! De Zwarte Markt is nimmer verantwoordelijk voor bekeuringen die opgelegd worden i.v.m. het overtreden van het rookverbod. Dit wordt verhaald op de standhouder.
 11. Het is voor standhouders verboden hun kraam, of een verondersteld alleenrecht op bepaalde handelsgoederen, door te verhuren aan derden.
 12. Het is verboden om gestolen goederen of goederen waar geen rechten over betaald zijn, te verkopen.
 13. De organisatie van de Zwarte Markt Scheemda kan nergens aansprakelijk voor gesteld worden.
 14. Voor vragen of opmerkingen over het reglement kunt u contact met ons opnemen via info@zwartemarktoldambt.nl